Drobečková navigace

Úvod > Více Základní škola > Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

Projekt Doučování žáků

Naše škola je zapojená do projektu doučování žáků Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy podporovaného z fondu EU - "Financováno Evropskou unií - Next generation EU"

Pandemie COVID-19 zasahovala do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky měla výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.

Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až

2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO - Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 - Doučování žáků škol).

Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Plakát Doučování žáků - dokument ve formátu .pdf