Mateřská škola

MOTTO: 

Jsme tu pro druhé lidi, zejména pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.

 A. Einstein


 IMG_7269.JPG


     Mateřská škola v Dešné je v provozu již od roku 1946. Budova je obklopena velkou zahradou s herními prvky.
    
     Jsme jednotřídní mateřská škola, což znamená,  že v jednom kolektivu se scházejí děti ve věku od tří do šesti let, výjimečně i mladší nebo starší.
     V současnosti je zapsáno 28 dětí, 14 chlapců a 14 dívek.

     Kapacitu školy využívají nejen rodiče a děti z Dešné, ale i z místních částí a okolních obcí.
Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní péči. Náš školní program vychází z potřeb, možností a zájmů dětí tak, aby se každému dítěti dostalo takové podpory a péče, jakou individuálně potřebuje a která mu vyhovuje.
Tím poskytujeme dětem základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, samostatnost v dalším vzdělávání.
     Důraz je kladen na hru, prožitkové učení, praktické zkušenosti a zájem o jejich získávání, rozvoj tvořivosti a fantazie a komunikativnost dětí ve všech činnostech.
     O maximální spokojenost dětí se v naší škole starají dvě učitelky a uklízečka.


Rekonstrukce budovy v roce 2006

     V měsíci červenci a srpnu 2006 proběhla rekonstrukce budovy mateřské školy. V celé budově byl proveden nový rozvod elektrické energie a nové osvětlení. Velké změny byly provedeny v přízemí, kde bylo přebudováno sociální zařízení pro děti. Sociální zařízení nyní navazuje na třídu, v níž si děti hrají a pracují. S touto je spojeno stěnou s bezpečnostním sklem, takže učitelky mají děti stále pod dohledem a jsou v nepřetržitém kontaktu. Opravy byly provedeny také v šatnách. Ty byly vybaveny novým nábytkem. V prvním patře byla vybudována úklidová komora, sociální zařízení a sprchový kout. 
     Celá mateřská školka byla nově vymalována, ve velké třídě je nové obložení stěn. Podlahy byly opatřeny novým povrchem z PVC (imitující plovoucí podlahu) a dlažbou.
     Budova školky se zamyká i v době provozu, příchozí svůj vstup ohlásí domácím zvonkem u vstupních dvěří.

     Věříme, že se ve školce bude dětem líbit a budou zde spokojeny. Rodiče a ostatní zájemci si mohou tyto velké změny prohlédnout osobně.

 

 

      Liběna Makulová zastává od 1. 9. 2006 funkci vedoucí učitelky MŠ.
      Naděžda Račická pracuje v MŠ jako učitelka.                                                                                           Pro školní rok 2018/2019 byla v mateřské škole zřízena funkce školního asistenta, kterou zastává Mgr. Iveta  Mocharová.  
      Uklízečkou v mateřské škole zůstává Zdeňka Leitgebová.

 

 

  

grafika_pata.jpg