Drobečková navigace

Úvod > Více Mateřská škola > Mateřská škola

Mateřská škola

MOTTO: 

Jsme tu pro druhé lidi, zejména pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.

 A. Einstein


 Mateřská škola


Mateřská škola v Dešné je v provozu již od roku 1946. Budova je obklopena velkou zahradou s herními prvky.
    
Jsme jednotřídní mateřská škola, což znamená,  že v jednom kolektivu se scházejí děti ve věku od tří do šesti let, výjimečně i mladší nebo starší.
Kapacitu školy využívají nejen rodiče a děti z Dešné, ale i z místních částí a okolních obcí.
Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní péči. Náš školní program vychází z potřeb, možností a zájmů dětí tak, aby se každému dítěti dostalo takové podpory a péče, jakou individuálně potřebuje a která mu vyhovuje.
Tím poskytujeme dětem základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, samostatnost v dalším vzdělávání.
Důraz je kladen na hru, prožitkové učení, praktické zkušenosti a zájem o jejich získávání, rozvoj tvořivosti a fantazie a komunikativnost dětí ve všech činnostech.
 O maximální spokojenost dětí se v naší škole starají dvě učitelky a uklízečka.

Liběna Makulová zastává od 1. 9. 2006 funkci vedoucí učitelky MŠ.
Naděžda Novotná Račická pracuje v MŠ jako učitelka.                                                                                        
Pro školní rok 2023/2024 byla v mateřské škole zřízena funkce školního asistenta, kterou zastává  Martina Hofbauerová.  

Uklízečkou v mateřské škole zůstává Zdeňka Leitgebová.