Projekty spolufinancované Evropskou unií

Číslo výzvy: 02_16_022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002897

Název projektu: Šablony – Dešná – základní škola a mateřská škola

Celková výše dotace: 444 336,- Kč

Popis projektu:

Projekt má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání projekt umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení pedagogů a personální podporu škol. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

plakát - šablony.jpg

grafika_pata.jpg