Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

  

Informace k provozu škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol od 12. 4. 2021

Odkaz s informacemi k testování dětí a žáků

Instruktážní video pro samotestování


Publikováno 7. 4. 2021 14:04

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022

  Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021. Aby se mohly mateřské školy na realizaci zápisu včas připravit a o průběhu zápisu mohly informovat rodiče s dostatečným předstihem, vydává MŠMT toto metodické doporučení k jejich organizaci.

  Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

  Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.   

  Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

  Tiskopisy potřebné k zápisu (Přihláška k zápisu, Žádost o přijetí, Evidenční list) naleznete v záložce Mateřská škola –Dokumenty ke stažení .

Jako přílohu k žádosti o přijetí připojte též kopii rodného listu dítěte.

Způsoby podání žádosti:

− poštou na adresu školy 

   Základní škola a Mateřská škola Dešná

   378 73 Dešná 17

− vložením do schránky umístěné u vchodu do budovy Základní školy

− osobním podáním v mateřské škole

Termín podání žádosti: 3. 5. - 14. 5. 2021

   V případě dotazů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu msdesna@desna.cz


Publikováno 31. 3. 2021 8:11

Zápis do 1.ročníku 2021/2022

Veškeré informace k zápisu naleznete v záložce Základní škola - Důležité informace


Publikováno 26. 3. 2021 8:37

Mimořádné opatření MZČR

Datum konání: 25. 2. 2021

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/25-2-2021-mimoradne-opatreni-tykajici-se-povinnosti-nosit?highlightWords=mzcr


Publikováno 26. 2. 2021 8:09