Drobečková navigace

Úvod > Více Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Dešná

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Obec Dešná
Dešná 17
37873 Dešná

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Dešná
  Dešná 17
  37873 Dešná

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Dešná
  Dešná 17
  37873 Dešná

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  od 7:00 do 15:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 384 498 111

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.skoladesna.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Dešná
  Dešná 17
  37873 Dešná

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  zsdesna@desna.cz

 • 4.8 Datová schránka

  dhf9ttz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181804736/0300

6. IČO

70986576

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zsdesna@desna.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): dhf9ttz

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  *Základní škola a Mateřská škola Dešná, 378 73 Dešná 17

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: 

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou a Mateřská školou Dešná poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.