Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > O školní družině

Školní družina

    
          Školní družina

Naše školní družina pracuje v budově základní školy v Dešné. Družinu navštěvují všichni žáci školy. O přijetí účastníka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Provozní doba školní družiny je od 11.10 hodin do 15.00 hodin.
 
         V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv.Bílé knize), se do soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let.       
           
Z tohoto vyplynula povinnost i pro naše školské zařízení vypracovat nový vzdělávací program, který platí od 1.9.2007. Vzdělávací program ŠD navazuje na vzdělávací program základní školy, s níž tvoří jeden organizační celek.
           Konkrétním cílem ŠD je položit základy ke smysluplnému využívání volného času a prostřednictvím volnočasových aktivit posilovat klíčové kompetence. Ty představují cílové stavy, k jejichž naplňování by mělo společně směřovat veškeré vzdělávání.
            Základním prostředkem činnosti ve školní družině je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.
            Vzdělávací program ŠD je dokument „živý“. Bude se dále vyvíjet, upřesňovat a doplňovat. Je to i dokument veřejný přístupný pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.
            Od 1.9.2014 dochází k navýšení poplatků za mimoškolní vzdělávání na 50 Kč měsíčně. I přesto patří vybírané poplatky k nejnižším v širokém okolí.

           
Od 25. 8. 2008 je vychovatelkou ve školní družině Jana Nikrmajerová.

 Školní družina                                                 Školní družina

 
 

 

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

Návštěvnost stránek

146012