Drobečková navigace

Úvod > Více Základní škola > Důležité informace

Důležité informace

 Zápis do 1. ročníku 2021/2022  

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení pro organizaci zápisů.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Jak bude probíhat zápis u nás:

- zápis proběhne v době od 7.dubna do 14. dubna 2021

- vyplňte oba dokumenty, Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Dotazník pro rodiče, které jsou ke stažení níže, přiložte kopii rodného listu dítěte

 Možnosti doručení:

- zašlete je na adresu školy

  Základní škola a Mateřská škola Dešná

  378 73 Dešná 17    

  doneste osobně do školy dne 12.4.20201 v době od 8:00 do 12:00 

  vhoďte do schránky školy, která je umístěna u vchodových dveří

 V případě dotazů nebo nejasností nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu zsdesna@desna.cz 

 Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2021-2022  - dokument ve formátu .doc

 Dotazník pro rodiče  - dokument ve formátu .doc

 

Zájmové kroužky 2020/2021

Od října bude zahájena výuka těchto zájmových kroužků:
 

Informace k individuálnímu (domácímu) vzdělávání

Žádost o povolení individuálního vzdělávání - dokument ve formátu .docx

Základní informace k individuálnímu vzdělávání - dokument ve formátu .docx

Prohlášení o výuce - dokument ve formátu .doc

Další informace naleznete na webových stránkách MŠMT.

Nové stránky na facebook

Interaktivní odkaz pro přihlášení:

 https://www.facebook.com/Zakladni-s1kola-a-materska-skola-Desna-269298103613469/

Finanční příspěvek 1 000,- na žáka

Poprvé v  roce 2007 zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na rok a žáka 1.000,- Kč. Tento příspěvek je žákům každoročně připisován na jejich osobní účet vždy na začátku každého školního roku.

Škola získala finanční prostředky z fondů EU

plakát - šablony.jpg - dokument ve formátu .jpg