Drobečková navigace

Úvod > Více Základní škola > Základní škola

Základní škola


     Žáci jsou vzděláváni podle programu ŠVP s výukou anglického jazyka od 3. ročníku. . 
     Vyučování v ZŠ začíná v 7.30 hod. Školní budova se otvírá v 6.45 pro žáky, kteří přijíždí ranními autobusy.


V budově základní školy pracují:

 • ředitelka školy:                           Mgr. Mirka Adamová

 • učitelé:                                         Mgr. Mirka Adamová
                                                        Mgr. Eva Levá
                                                        Mgr. Iveta Mocharová
                                                                 Jana Nikrmajerová

             

 • vychovatelka ŠD:                               Jana Nikrmajerová

 • účetní školy:                                       Naděžda Račická
 • školnice:                                              Marcela Kristková


Jednotlivé vyučovací hodiny:

   1.      7:30   -     8:15
   2.      8:25   -     9:10
   3.      9:30   -   10:15
   4.    10:25   -   11:10
   5.    11:20   -   12:05
   6.      12:15   -   13:00    

 

Rozvrh hodin

1. ročník

  1 2 3 4 5
pondělí ČJ M PRV TV  
úterý ČJ M PV VV  
středa ČJ M ČJ TV  
čtvrtek ČJ ČJ PRV VV  
pátek ČJ M ČJ HV  

 

2. ročník

  1 2 3 4 5
pondělí          
úterý          
středa          
čtvrtek          
pátek          

 

3. ročník

  1 2 3 4 5
pondělí M ČJ PRV TV ČJ
úterý M ČJ PV VV AJ
středa M ČJ AJ TV  
čtvrtek M ČJ PRV VV ČJ
pátek M ČJ AJ HV ČJ

 

4. ročník

  1 2 3 4 5 6
pondělí M ČJ VL TV AJ  
úterý M ČJ PV VV AJ
středa M ČJ ČJ TV ČJ  
čtvrtek M ČJ VL VV AJ  
pátek M ČJ HV ČJ  

 

5. ročník

  1 2 3 4 5 6
pondělí ČJ M VL TV AJ  
úterý ČJ M PV VV AJ
středa ČJ M ČJ TV ČJ  
čtvrtek ČJ M VL VV AJ  
pátek ČJ M HV ICT  

 

V odpoledních hodinách mohou žáci využít nabídku některých zájmových kroužků nebo nepovinných předmětů:

 

Šikovné ruce

Logopedie

Recyklohraní

Výpočetní technika

Pohybové hry

Náboženství


      
Třídíme odpad

   Již od školního roku 2005/2006 třídíme v základní škole odpad. Do této činnosti jsou zapojeni i žáci ve třídách. Třídí především papír, plasty a bio.

   Naše škola je zapojena do projektu recyklohraní. K tomuto projektu náleží sběr drobného elektroodpadu jako jsou např. vysloužilé žehličky, mixéry, mobilní telefony, nabíječky, vybité baterie a pod.

   Také sbíráme starý papír, který jednou za rok prodáme a získáme tak menší finanční částku, za kterou potom dětem nakoupíme školní materiál jako pastelky, fixy, různé barvičky, modelovací hmoty a další. 
   I vy nám můžete pomoci k získání drobného finančního obnosu. Pokud máte doma staré noviny, časopisy, staré knihy či rozložené krabice, přineste nám je roztříděné a svázané. Děkujeme.

Sběr bylin

   I v letošním školním roce platí, že každý žák nasbírá léčivé byliny v hodnotě 70,- Kč. Kdo tak neučiní, částku 70,- Kč uhradí v hotovosti.